BLOG

Úspěšný dozorový audit

8.4.2022
čas čtení ikona
3 min. čtení

Dozorový audit s TÜV SÜD Czech s.r.o.

Dne 21.2.2019 skupina AlbisTech s.r.o. prošla dozorovým auditem společností TÜV SÜD Czech s.r.o. Šlo o firemní maraton, který napříč firmou potvrdil správné nastavení procesů a jejich plnění v roce 2019.

Předmětem kontrol bylo obhájení norem

  • ČSN EN ISO 9001 (Systém managementu jakosti) , prokázání schopnosti trvale poskytovat služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky partnerů, a které vedou ke zvyšování jejich spokojenosti.
  • ČSN ISO/IEC 20000-1 (Informační technologie - Management služeb), prokázání kvality řízení služeb řešit například podporu infrastruktury, aplikací a zákaznických požadavků, stanovenými a řízenými postupy. I zde je základním požadavkem normy zavedení procesu neustálého zlepšování řízení služeb.
  • ČSN/IEC 27001 (Systém managementu bezpečnosti informací), prokázání kvality stanovených požadavků na sestavení, implementaci, provoz, monitoring, přezkoumání a zlepšení systému managementu informační bezpečnosti. Cílem normy je systematicky zajistit nenarušení informační bezpečnosti organizace a zamezit finančním škodám nebo případné ztrátě důvěryhodnosti organizace.

Vedle fyzické kontroly kanceláře v Českých Budějovicích byl audit veden v online prostředí, protože naši zaměstnanci jsou "po celé republice". Formou videokonferencí tak jednotliví odpovědní zaměstnanci obhajovali interní firemní postupy a standardy, které jsme jako firma vzali za své.

Precizní práce a přísný vzhled dozorového auditora jsme měli i pár vtipných chvilek, například přeřeky při čtení měsíců: napsaný datum 12.6. vyřčený jako 12. srpen. No co, i to se stane...

A za rok znovu ...

Čeká nás TISAX

Tak jako absolvujeme jednou ročně dozorový audit norem ISO, tak jednou za dva roky stejným způsobem firma obhajuje certifikaci TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Tato certifikace dokazuje, že systémy společnosti řízení bezpečnosti informací dle zvolené úrovně jsou plnohodnotné a dodržované.

Více informací o Certifikacích