Certifikace
Přehled certifikačních auditů
  1. ISO 

S velkou radostí si Vám dovoluji oznámit úspěšné absolvování tří dvoustupňových certifikačních auditů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a ČSN ISO/IEC 20000-1:2019, kterými jsme završili roční usilovnou práci!

Společnost TÜV, jedna ze nejrenomovanějších a nejnáročnějších certifikačních organizací světa, detailně prověřila a potvrdila správné nastavení, zavedení a používání politik, procesů, standardů, bezpečnosti informací, služeb a přístupů k zákazníkům všem společnostem skupiny AlbisTech (AlbisTech s.r.o., AlbisTech Medical s.r.o., AlbisTech Technology Services s.r.o., AlbisTech Medical Services s.r.o.).

Udělení tří závažných certifikátů, zavazuje celý tým AlbisTech k odpovědnosti za uvedené principy, jejich dodržování a další vylepšování - to vše ve prospěch našich nejváženějších partnerů a zákazníků, mezi které si Vás dovolujeme považovat.

  1. TISAX

Certifikace TISAX, jako nadstavba ISO/IEC 27001, reaguje na náročné požadavky na informační 

bezpečnost našich partnerů a zákazníků z automobilového průmyslu, a potvrzuje, že systém řízení 

bezpečnosti informací našich společností splňuje definované úrovně zabezpečení. 

  1. NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost certifikoval informační systém 

AlbisTech s.r.o. k nakládání s utajovanými informacemi do stupně Důvěrné, dle zákona č. 

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

  1. NBÚ 

Po absolvování náročného procesu státní bezpečnostní certifikace jsme od Národního 

bezpečnostního úřadu získali Osvědčení pro přístup k utajovaným informacím do stupně 

Důvěrné, dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní 

způsobilosti.