BLOG

Mobilní aplikace ve Zdravotnictví

14.2.2022
čas čtení ikona
7 min. čtení

Mobilní aplikace ve zdravotnictví

Nemocnice zoufale hledají elegantní a robustní řešení pro evidenci zdravotechniky a přístrojů (monitory, ventilátory, RTG, laboratorní přístroje, a jiné…). Tento nelehký úkol jsme se rozhodli vyřešit vytvořením modulu Zdravotechnika. Tento modul zvládne evidovat veškerá zdravotnická zařízení a jejich základní evidenční údaje. Důležitou součástí je i evidence dat, která jsou závislá na čase  jako je příslušnost k nákladovým střediskům, stav zařízení, údaje o revizích, kalibracích, BTK, metrologii a další všechny užitečné údaje, které pomáhají nemocnicím se správou. Systém také dokáže sám alarmovat o nežádoucích stavech pomocí alarmu. Ve spojení s modulem pozitivních listů se jedná o mocný nástroj pro hospodaření, který jsme se rozhodli posunout ještě o krok dál pomocí technologie zvaná Flutter.

Flutter je mladý (2017) framework pro vývoj multiplatformních mobilních aplikací vytvořen a spravován společností Google. Hlavním lákadlem Flutteru je možnost vytvořit z jednoho zdrojového kódu aplikaci pro Android, iOS, Windows, macOS, Linux a dokonce i pro web. Díky tomu se v poslední době těší obrovské popularity nejen mezi normálními vývojáři, ale i mezi již zavedenými společnostmi, které musí spravovat dvě verze kódu - jednu pro platformu Android a jednu pro iOS. Flutter si s sebou nenese žádný technologický dluh, jelikož se jedná o nově vznikající technologii s moderním přístupem k vývoji.

Mobilní aplikace Zdravotechnika je jednou ze série specializovaných aplikací pro úspěšnou digitalizaci ve zdravotnictví z dílny AlbisTech Medical. Aplikace je zajímavá tím, že obsahuje širokou škálu funkcí postavených na analýze obrazu z kamery mobilu. Konkrétně jde o rozpoznávání čárových kódů a QR kódů či čtení NFC tagů.  Tyto funkce nám umožňují rychlou identifikaci zařízení na základě jejich čárových kódů. Díky této identifikaci jsme schopný během vteřiny získat veškeré informace o zařízení včetně technických dokumentací, připojených smluv či návod pro obsluhu. 

Použitím mobilní aplikace v telefonu dokážeme nahradit staré papírové záznamy a drahá jednoúčelová zařízení. Další výhodou je, že většina lidí v dnešní době již vlastní chytrý telefon a umí s ním pracovat, tudíž odpadá nutnost obsáhlého školení pro práci se zařízením a systémem.

Zjistěte víc o Digitální nemocnici